Beleidsplan 2017

Het succes van Ajuta wordt in sterke mate bepaald door de intensieve contacten die er zijn met de gemeente Sighetu, de verantwoordelijken op provinciaal niveau voor de gehandicaptenzorg en met de directie van het plaatselijke ziekenhuis over de afdeling psychiatrie. Deze contacten worden onderhouden tijdens de bestuursbezoeken (veelal 2 keer per jaar) aan Sighetu. In 2017 zullen deze bezoeken opnieuw plaatsvinden. Hierbij laten we ons meer dan in het verleden, leiden door de vraagstellingen vanuit Roemenië.

We blijven de gang van zaken in de tehuizen en de dagcentra voor mensen met een verstandelijke beperking volgen. De gehandicaptenzorg is meer en meer in staat om zelf de juiste dingen te doen. Waar nodig zal Ajuta ondersteunen met advies en financiële bijdragen. Huize Casa Closca in Sighetu heeft gevraagd een kleine verbouwing mogelijk te maken. Hierdoor ontstaat meer slaapruimte voor de 32 bewoners die hier wonen. Het gevraagde bedrag van € 2000,- Tijdens het eerstvolgende bezoek zullen we de aanvraag inhoudelijk beoordelen en zo mogelijk laten uitvoeren.

We zullen in 2017 de mogelijkheden blijven ondersteunen om centrum Ajuta te laten samenwerken met de Stichting Assoc ( een Roemeense NGO) die in Sighetu een vestiging heeft geopend. Doel is mensen met een beperking een vak te leren en hen te begeleiden naar een baan binnen een bedrijf of overheidsorganisatie. Deze mogelijkheden zijn er tot nu toe onvoldoende. Assoc houdt zich ook bezig met woonbegeleiding, dagopvang, maaltijdvoorziening en diverse andere activiteiten gericht op de verbetering van de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking en andere groepen sociaal behoeftigen.

We hopen in 2017 de verbeteringen in de woon- en leefomstandigheden van de patiënten van de afdeling psychiatrie te blijven ondersteunen. Vanuit het principe: als de verantwoordelijken in het ziekenhuis investeren doen wij het ook…. Hieronder vallen het opknappen van sanitaire ruimten van de longstay afdelingen van de psychiatrie. De directie van het ziekenhuis en het gemeentebestuur zoeken naar mogelijkheden om het sterk verouderde ziekenhuis te vernieuwen. Waar mogelijk denken we mee en adviseren hierin.

Januari 2017.