Over Ajuta

De Stichting Ajuta, gevestigd in Apeldoorn, heeft ten doel het leven en de omstandigheden in een aantal tehuizen in Noord-Roemenië, in en rond Sighetu Marmatiei structureel te verbeteren.

Onze stichting:
Biedt materiële hulp aan een aantal tehuizen in instellingen voor gehandicapten en psychiatrisch patiënten in het noorden van Roemenïe.

De hulpverlening uit zich vooral in het verbeteren van het leefklimaat van de bewoners.
Projecten worden door lokale ondernemingen uitgevoerd maar aanbesteed en bewaakt door Ajuta.
Wij zamelen geld in voor deze projecten, geen goederen.
Onze activiteiten bekostigen wij uit de bijdragen van een grote groep donateurs die met vaste regelmaat een bedrag over maken.  Meer donateurs zijn altijd welkom, wellicht iets voor u?
Ook legaten zijn van harte welkom.
Onze stichting is door de belastingsdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Fiscaalnummer: 807903280 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08081909
Helpt u ons helpen?

Bankrekening NL67 INGB 0008 2841 66 ten name van Stichting Ajuta te Apeldoorn