Stichting AJUTA in Apeldoorn vraagt dringend om uw hulp!!

Stichting AJUTA in Apeldoorn vraagt dringend om uw hulp!!

AJUTA is al jaren actief in de gemeente Sighetu in het noorden van Roemenië.

Naast allerlei vormen van hulp en advies aan de gehandicaptenzorg en sociale instellingen hebben we ons ook het lot aangetrokken van de patiënten die verblijven in de psychiatrische afdelingen van het ziekenhuis; ruim 300 mensen wonen daar in erbarmelijke omstandigheden.

We hebben al diverse sanitaire voorzieningen laten renoveren zodat men tenminste een fatsoenlijk toilet heeft en een warme douche kan nemen.

Daarnaast zetten we ons in voor een zinvolle dagbesteding en proberen we een menswaardige behandeling van deze mensen te bevorderen.Sinds Roemenië deel uitmaakt van de EU zijn veel zaken verbeterd maar deze mensen profiteren hier nog totaal niet van. Onze “NOODHULP” blijft dus nodig.

De foto’s geven een beeld van de sanitaire voorziening die we willen laten opknappen in het plaatselijke ziekenhuis. Zo’n 75 patiënten maken hier dagelijks gebruik van. Tegen deze totaal verspochte muren staan in de naastgelegen slaapzaal ook bedden waarin mensen slapen. De beelden spreken voor zich!!

We kunnen alleen maar helpen als u ons helpt!

Het opknappen voor de sanitaire unit kost ca. € 10.000,- De helft van dat bedrag hebben we in kas dankzij onze trouwe donateurs. Voor het ontbrekende bedrag voeren we deze éénmalige actie.

Helpt u ons ?  Bekijk de flyer van de actie

NL67 INGB 0008 284 166  Stichting AJUTA heeft een ANBI erkenning van de belastingdienst.

Meer informatie? mail naar: info@ajuta.nl zodat we uw vraag kunnen beantwoorden.

Hartelijk dank alvast !!

Twee hurktoiletten, vloer lekt door en is doorweekt.

Ook de wanden vertonen grote vochtsporen.

Schade in de ondergelegen sanitaire ruimte.

 

Schade in de naastgelegen slaapzaal (7 bedden)

 

Beleidsplan 2018 & Jaarverslag 2017

Recentelijk zijn het beleidsplan voor 2018 en het jaarverslag van 2017 aan de website toegevoegd.
Kijk hiervoor bij de betreffende tabs

Afscheid bestuurslid Lourens Keers

Half oktober hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Lourens Keers.
Lourens en Ajuta dat was vele jaren een perfecte match.

Verder lezen

Werkbezoek aan Sighetu 26 t/m 29 oktober 2015

Vanuit het bestuur zijn Jan Willem de Roo en Paul Bouwman naar Sighetu geweest.
Een korte impressie…….
Gasinstallatie centrum Ajuta: De werkzaamheden zijn vrijwel klaar. De daadwerkelijke aansluiting laat vanwege de bureaucratie op zich wachten. Alles wordt in het werk gesteld om voor de kerst de aansluiting rond te hebben. De bijdrage van Ajuta in de kosten is ongeveer € 9000,- geweest.

 

Tevens heeft Ajuta financieel bijgedragen aan het aanbrengen van een bliksemafleider op het gebouw.
Verder lezen