Beleidsplan 2019

Beleidsplan 2019

Ook in 2019 zullen we naar verwachting meerdere keren afreizen naar Sighetu. Het onderhouden van onze netwerkcontacten aldaar blijkt goed te werken mede door deze frequentie van bezoeken.

Psychiatrisch ziekenhuis:
We blijven aandringen op stappen van zowel de directie als het gemeentebestuur om met een lange termijn visie / plan te komen met betrekking tot de toekomst van het ziekenhuis. Het gebouwenbestand is zwaar verouderd wat niet bijdraagt aan modernisering van de zorg – en begeleiding van de psychiatrische patiënten. We hebben de directie laten weten dat we stoppen met investeringen in deze gebouwen omdat het voelt als water naar de zee dragen… Een besluit wat we met moeite nemen omdat we maar al te goed weten hoe dramatisch de leefsituatie van de patiënten is op de langverblijfafdelingen. We zijn beschikbaar om te adviseren over de toekomst en om zo nodig partijen bij elkaar te brengen die bereid zijn te investeren in een nieuw ziekenhuis. Het initiatief moet echter van de verantwoordelijken in Sighetu komen. De kans daarop is niet zo groot omdat zowel de directie van het ziekenhuis als de burgemeester nauwelijks initiatief tonen.

Gehandicaptenzorg:
We stimuleren de samenwerking tussen de gehandicaptenzorg en initiatieven die er zijn in de maatschappelijke opvang van andere groepen en bewoners. Elkaar versterken en nieuwe vormen zoeken geven een impuls aan de kwaliteit en kwantiteit. Concrete vragen om hulp nemen steeds meer af binnen de gehandicaptenzorg wat we als een goed teken beschouwen.

Het gebouw Casa de Batrin is afgelopen jaar ontruimd nadat de dakconstructie deels naar beneden is gekomen. Men vermoedt bouwkundige fouten tijdens de renovatie van ca. 10 jaar geleden. Een deel van de bewoners woont nu tijdelijk in Centre AJUTA. We volgen de voortgang waarin de problemen opgelost gaan worden.

Kerstactie 2018
Rond de kerst hebben we een actie gevoerd om extra financiële middelen te generen om aanpassingen te kunnen betalen aan de sanitaire voorzieningen op de afdeling psychiatrie mannen chronisch. We verwachten in het voorjaar van 2019 opdracht te kunnen geven aan de aannemer om de werkzaamheden uit te voeren.

Werkweek jongeren kerk Beekbergen:
In juli 2019 zal een groep van ca. 20 personen een werkvakantie doorbrengen in Sighetu. Ze hebben stichting Ajuta gevraagd deze week mede voor te bereiden en deels ter plekke te begeleiden. De groep zal werkzaamheden in diverse sociowoningen uitvoeren vanuit de sponsorgelden die ze beschikbaar hebben.

Januari 2019

Bestuur stichting AJUTA Apeldoorn.