Historie en Missie

In 1990 startte Groot Schuylenburg, een centrum voor verstandelijk gehandicapten in Apeldoom, een omvangrijk hulpprogramma in een tehuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Sigethu, Roemenië.

De leefomstandigheden waarin deze kinderen verkeerden tartte iedere beschrijving en was nauwelijks “menswaardig” te noemen. Er is vooral veel aandacht gegeven aan educatieve hulp.
Dit door het uitzenden van verpleegkundigen en activiteitenbegeleid-(st)ers, die samenwerkten met het Roemeense personeel.
Later bleek dat er ook veel materiele hulp nodig was in de vorm van verbetering van leefomstandigheden.

In 1995 is een activiteitenruimte gerealiseerd bij de kinderkliniek.

In 1997/1998 is een project uitgevoerd van inhoudelijke kennisoverdracht aan het personeel van een tehuis voor ouderen, waaronder ook een groep verstandelijk gehandicapten. Daarvoor heeft Groot Schuylenburg, samen met een aantal verzorgingstehuizen, de stichting Sighetu in het leven geroepen.

Daarna verslechterde de situatie:
Tot midden 1998 was sprake van een redelijk stabiel verbeterde toestand in met name de kinderkliniek. Vanwege de moeilijke economische situatie lukte het de Roemenen echter niet het bereikte niveau in de zorg te handhaven. Vooral in de kinderkliniek ontstond een tekort aan voedsel en andere primaire levensbehoeften.

Voor een aantal medewerkers van het voormalige project was dit de directe aanleiding om de stichting Ajuta op te richten, met als doel: De leefomstandigheden van met name de kinderen met een verstandelijke beperking in de tehuizen te verbeteren.

Anno 2011 ligt de focus van de stichting breder waardoor ook mensen met een psychiatrisch ziektebeeld (project ziekenhuis) worden geholpen.

In de afgelopen jaren hebben we met veel steun uit Nederland diverse projecten kunnen realiseren.
Ook in de toekomst hopen we op uw financiële steun.