Het Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Stichting Ajuta bestaat uit de volgende leden:

De heer J.W. de Roo, voorzitter
Mevrouw J. Harmsen, secretaris
De heer P. Vriend, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de bestuurswerkzaamheden in Nederland.

Voor de bezoeken van bestuursleden aan Roemenië ontvangen zij een vergoeding voor de benzinekosten en de verblijfskosten tijdens de reis (één overnachting), tegen overlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken. In Sighetu verblijven de bestuursleden kosteloos bij gastgezinnen. De persoonlijke uitgaven, inclusief de maaltijden, zijn voor eigen rekening.