Financieën

Elke bijdrage is welkom!

De actuele thema’s en ontwikkelingen in het oosten van Europa dragen niet bij aan de bevorderingen van het welzijn in de provincies van Roemenië. Roemenië is echter nog steeds een erg arm land en daardoor is de zorg helaas nog steeds een ondergeschoven kindje.

Ajuta is een stichting die de fondsen zelf besteed op de door haar uitgekozen plaatsen. Daardoor blijft er niets aan de strijkstok hangen en wordt uw zeer gewaardeerde bijdrage altijd goed besteed.

Zoekt u een goeddoel voor de opbrengsten die u met een goede doelen-activiteit heeft opgehaald? Zoekt u een goede besteding van uw vermogen na overlijden? Zoekt u als bedrijf een goed doel om te ondersteunen met een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage? Wilt u donateur worden?

Namens de mensen die het hard nodig hebben hartelijk dank voor uw steun.
Bankrekening NL67 INGB 0008 2841 66 ten name van Stichting Ajuta te Apeldoorn

Fiscaalnummer: 807903280 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08081909