Beleidsplan 2018

Ook in 2018 zullen we naar verwachting meerdere keren afreizen naar Sighetu. Het onderhouden van onze netwerkcontacten aldaar blijkt goed te werken mede door deze frequentie van bezoeken.

Psychiatrisch ziekenhuis:

We blijven aandringen op stappen van zowel de directie als het gemeentebestuur om met een lange termijn visie / plan te komen met betrekking tot de toekomst van het ziekenhuis. Het gebouwenbestand is zwaar verouderd wat niet bijdraagt aan modernisering van de zorg – en begeleiding van de psychiatrische patiënten. We hebben de directie laten weten dat we stoppen met investeringen in deze gebouwen omdat het voelt als water naar de zee dragen… Een besluit wat we met moeite nemen omdat we maar al te goed weten hoe dramatisch de leefsituatie van de patiënten is op de langverblijfafdelingen. We zijn beschikbaar om te adviseren over de toekomst en om zo nodig partijen bij elkaar te brengen die bereid zijn te investeren in een nieuw ziekenhuis. Het initiatief moet echter van de verantwoordelijken in Sigethu komen.

Gehandicaptenzorg:

We stimuleren de samenwerking tussen de gehandicaptenzorg en initiatieven die er zijn in de maatschappelijke opvang van andere groepen en bewoners. Elkaar versterken en nieuwe vormen zoeken geven een impuls aan de kwaliteit en kwantiteit. Concrete vragen om hulp nemen steeds meer af binnen de gehandicaptenzorg wat we als een goed teken beschouwen.

Stichting Assoc:

Na het werkbezoek in 2017 van 4 medewerkers van Assoc aan Apeldoorn volgen we de ontwikkeling die zij doormaken in hun poging om meer te gaan ontwikkelen in de ouderenzorg. In Nederland hebben ze vooral kennis gemaakt met de kleinschalige woonvoorzieningen die er zijn voor (dementerende) bejaarden. Hun nadrukkelijke streven om de menselijke maat goed in het oog te houden spreekt ons erg aan. Assoc hoopt in 2018 een 1e woonhuis voor ouderen te starten.

 

Januari 2018

Bestuur stichting AJUTA Apeldoorn.