4 december 2013: CIOS verandert visie op zorg in Roemenië

Interview voor TV-Sighet

Derde- en vierdejaars studenten Nova College CIOS uit het keuzevak bewegingsagogie hebben van 16 – 24 november in Roemenië weer een bijdrage geleverd aan de zorg voor mensen met een beperking. Door dagbesteding aan te bieden voor mensen met verstandelijke beperkingen en chronisch psychiatrische patiënten, en in de vorm van sportevenementen voor kinderen met opgroei-opvoedingsproblemen.

Lees “4 december 2013: CIOS verandert visie op zorg in Roemenië” verder