30 november 2014: Reisverslag oktober 2014.

Bestuursleden Jan Willem de Roo en Joke Harmsen hebben in de week van 27 oktober een bezoek gebracht aan Sighetu.

In het jaarverslag 2013 hebben we onze bezorgdheid geuit over de geringe voortgang die geboekt werd op de psychiatrische afdelingen van het ziekenhuis in Sighetu. We hebben vorig jaar ons beleid omgegooid door alleen nog ondersteuning te bieden als het ziekenhuis zelf ook initiatieven neemt en laat merken dat ze daadwerkelijk willen veranderen en verbeteren.

Tijdens de reis hebben we kunnen zien dat er opmerkelijke veranderingen gaande zijn !!

Enkele punten:

  • de leidinggevende van de afdeling chronische psychiatrie dames is vervangen door mevr. Dora Nemes. Onder haar leiding is er veel veranderd. De ruimtes zijn schoon en fris; zo ook de sanitaire voorzieningen. Het aantal patiënten is minder waardoor de slaapzalen minder vol staan met bedden. De leden van de Werkgroep van Oost naar Oost uit Apeldoorn hebben tijdens hun werkweek in Sighetu o.a. de muren geschilderd. Het gaat zichtbaar beter met de patiënten, er wordt meer gepraat en gelachen. De afdeling heeft ook een nieuwe psychiater. Zij is goed opgeleid en heeft o.a. in Frankrijk gewerkt. Zij heeft het medicijngebruik fors afgebouwd waardoor de dames niet meer zo versuft zijn. Ook zijn een aantal patiënten ontslagen en verblijven weer bij de familie.
  • Wat betreft activiteiten: van meerdere kanten horen we dat de binnentuin deze zomer goed is gebruikt ! Eindelijk rendement voor alle uitgaven die we t.b.v. de tuin hebben gedaan. Ook de activiteitenafdeling onder leiding van Dana Orzan loopt steeds beter. Er is iemand speciaal aangesteld om de dagbesteding mede vorm te geven.
  • De gemeente heeft een fors bedrag (voor Roemeense begrippen) vrijgegeven voor onderhoud aan de gebouwen. Ook daarvan zijn de resultaten zichtbaar.
  • De directie van het ziekenhuis toont zich in de gesprekken met Ajuta bewust van zijn verantwoordelijkheid om te blijven werken aan verbeteringen.
  • Nu de leefomstandigheden voor de dames zo verbeterd zijn valt extra op dat de chronische afdeling heren ook nog een verbeterslag moet maken.

In de week is gesproken met de burgemeester en beleidsmakers van de gemeente. De gemeente heeft ondersteuning gevraagd om projecten op te zetten voor daklozen en verslaafden. Het komt regelmatig voor dat ze bij overlast worden opgepakt en de nacht dan doorbrengen op de psychiatrie afdelingen van het ziekenhuis. We gaan niet in op deze verzoeken omdat we ons primair blijven richten op de psychiatrie en de gehandicaptenzorg in Sigethu. Het is wel verheugend dat de gemeente werk wil maken van deze veelal verwaarloosde groepen.

Tevens is gesproken met de nieuwe mensen bij de DGASMM, de provinciale instantie voor de gehandicaptenzorg. Concrete vragen om hulp betreffen o.a. het Centrum Ajuta. We zullen een deel van de kosten voor onze rekening nemen om het gebouw aan te sluiten op gas zodat de verwarming stukken aangenamer zal worden. Ook het plaatsen van een bliksemafleider zal gerealiseerd worden.

Aandacht is ook gevraagd voor de jong volwassenen met een verstandelijke beperking die geen vak kunnen leren en bij gebrek aan beter vaak in de psychiatrie belanden.

Een werkbezoek aan Assoc in Baie Mare laat zien dat het kan. Deze stichting heeft daar een werkplaats geopend incl. restauarant waar mensen een vak kunnen leren en zo mogelijk bemiddeld worden naar een baan bij een bedrijf. Assoc wil binnen een jaar ook een centrum openen in Sigethu. We hopen dat er dan een mooie samenwerking zal gaan ontstaan met Centrum Ajuta.

Tot slot is er gesproken over een opleidingstraject voor psychiaters, verpleegkundigen en verzorgenden. Kennis is gemaakt het Harm Luth die eerder scholing heeft verzorgd binnen de psychiatrie. Wachten is nu op de afhandeling van een aanvraag bij de EU om subsidies. Mocht die subsidie er niet komen dan zal Ajuta bekijken wat we kunnen doen op dit gebied.

Ook dit jaar is er weer een groep jongeren van de Jachtlaan Kerk uit Apeldoorn een week in Sighetu geweest. Zij hebben zich gericht op de sociowoningen en het kindertehuis en daar allerlei leuke activiteiten met de kinderen / jongeren gedaan. Het wordt gewaardeerd !

We hebben sterk de indruk dat de stageweek eerder dit jaar in Nederland van Dana Orzan en Michaela Brad een stimulans is geweest om nu echt eens door te pakken binnen de psychiatrie.

Conclusie: een goed werkbezoek gehad en veel mooie ontwikkelingen kunnen constateren.

We gaan door !