Werkbezoek aan Sighetu 26 t/m 29 oktober 2015

Vanuit het bestuur zijn Jan Willem de Roo en Paul Bouwman naar Sighetu geweest.
Een korte impressie…….
Gasinstallatie centrum Ajuta: De werkzaamheden zijn vrijwel klaar. De daadwerkelijke aansluiting laat vanwege de bureaucratie op zich wachten. Alles wordt in het werk gesteld om voor de kerst de aansluiting rond te hebben. De bijdrage van Ajuta in de kosten is ongeveer € 9000,- geweest.

 

Tevens heeft Ajuta financieel bijgedragen aan het aanbrengen van een bliksemafleider op het gebouw.
Lees “Werkbezoek aan Sighetu 26 t/m 29 oktober 2015” verder