Werkbezoek aan Sighetu 26 t/m 29 oktober 2015

Vanuit het bestuur zijn Jan Willem de Roo en Paul Bouwman naar Sighetu geweest.
Een korte impressie…….
Gasinstallatie centrum Ajuta: De werkzaamheden zijn vrijwel klaar. De daadwerkelijke aansluiting laat vanwege de bureaucratie op zich wachten. Alles wordt in het werk gesteld om voor de kerst de aansluiting rond te hebben. De bijdrage van Ajuta in de kosten is ongeveer € 9000,- geweest.

 

Tevens heeft Ajuta financieel bijgedragen aan het aanbrengen van een bliksemafleider op het gebouw.

Gesprek met burgemeester Nemes: Aandacht gevraagd voor de slechte situatie in het ziekenhuis, met name de psychiatrie. Mevrouw Mihaela Vrabete vertelde in het overleg dat zij als stedenbouwkundige/ architect belast is met het maken van een overall plan voor het ziekenhuisterrein en gebouwen. Dit plan moet leiden tot een goed onderbouwde aanvraag voor Europese subsidie gelden. Ze denken enkele huidige monumentale panden te behouden en te renoveren en de rest te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Ze betrekt hierbij ook aspecten als efficiëntie en gewenste organisatie binnen een ziekenhuis     ( de huidige situatie is geldverslindend vanwege de vele gebouwen ). Ze wees ons op de ACASA Foundation die elders in Roemenië een nieuw ziekenhuis heeft. We hebben aangegeven erg blij te zijn met een fundamentele aanpak richting de toekomst; beter dan blijven dweilen met de kraan open….

Psychiatrie dames chronisch: De hele afdeling is ontruimd nadat in de zomer het plafond naar beneden is gekomen. De directie heeft net voor ons bezoek de financiële middelen gekregen om het dak en de plafonds te laten repareren. Start werkzaamheden begin november, klaar voor eind van het jaar.

De dames wonen nu tijdelijk in het oude TBC gebouw in erbarmelijke omstandigheden. We zijn er geweest en hebben met het afdelingshoofd gesproken: overvolle ruimtes, bedden op de gang, minimale sanitaire voorzieningen, geen dagbesteding meer enz.

Het is de keuze van de behandelend psychiater om de dames hier te laten verblijven ondanks dat er ‘betere’ tijdelijke accommodatie beschikbaar is. De directeur kan en wil dit besluit niet overrullen omdat hij bang is voor negatieve publiciteit en verstoorde werkverhoudingen.

Ajuta is zeer ongelukkig met deze situatie en heeft dat meerdere keren met de verschillende verantwoordelijken besproken!

Voortgang scholings- en trainingsprogramma: Ajuta heeft vorig jaar een fors bedrag beschikbaar gesteld voor een breed scholings- en trainingsprogramma voor allen die werkzaam zijn in de psychiatrie. Na de eerste rainingsactiviteiten is men positief zijn over de resultaten tot nu toe. Het is merkbaar in de praktijk dat mensen anders in hun werk staan en met elkaar en de patiënten omgaan. We hebben de toezegging van de directeur dat hij zorgt voor het vervolg van de trainingen. Planning wordt gemaakt voor periode vanaf februari ( dan is de beschikbaarheid van medewerkers het grootst )

Renovatie sanitaire ruimten mannen psychiatrie chronisch: Met afdelingshoofden, psychiaters en de aannemer de gewenste situatie besproken en ter plekke bekeken. In beide ruimten één rolstoel toegankelijk toilet realiseren is de wens. De aannemer past de offertes de komende week aan zodat we besluiten kunnen nemen. Gedachte is om eerst beneden te doen en daarna boven.

Omdat de kas van Ajuta niet zo goed gevuld meer is moeten we op zoek naar nieuwe sponsoren voor dit project.

Nieuwe sociaal centrum van Getta bezocht: Een mooi nieuw gebouw! Diverse meubels en materialen uit de ‘vrachtwagen’ staan er. Getta heeft ook materiaal doorgegeven aan een kindercentrum. Kleding is ook goed terecht gekomen, o.a. in de psychiatrie.

 

 

Ajuta dankt alle sponsoren die ons werk mogelijk maken en ook degenen die het transport van meubels en kleding mogelijk hebben gemaakt. Het is goed terecht gekomen!