Afscheid bestuurslid Lourens Keers

Half oktober hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Lourens Keers.
Lourens en Ajuta dat was vele jaren een perfecte match.

Lourens was vanaf de eerste contacten vanuit Groot Schuylenburg in Apeldoorn met Sighetu al betrokken. Nadat de hulp vanuit Groot Schuylenburg gestopt was is hij vanuit Ajuta doorgegaan. Vele malen is hij afgereisd naar Roemenië waar hij door de jaren heen een bekende werd van velen en waar hij een enorm netwerk aan contacten heeft opgebouwd. Zijn inspanningen om de zorg voor – en de bejegening van zorgvragers te verbeteren hebben zeker resultaat gehad. Ook op het gebied van zinvolle dagbesteding is dat het geval.
Het huis van Lourens en zijn vrouw stond ook altijd gastvrij open voor bezoekers vanuit Roemenië. Tijdens leerstages van Roemenen trok hij met hen door het hele land om zoveel mogelijk te laten zien van de Nederlandse zorg en dienstverlening.

In september heeft Lourens samen met zijn vrouw een laatste bezoek gebracht aan Sighetu en alle contacten keurig afgesloten.

Op 12 oktober hebben met een gezamenlijke maaltijd afscheid genomen van Lourens en zijn vrouw. Hierbij waren, als verrassing, ook een aantal oud bestuursleden van Ajuta bij aanwezig. Op zo’n avond komen uiteraard de vele herinneringen op tafel en bleek opnieuw hoe waardevol de bijdrage van Lourens door de jaren heen is geweest!

Hartelijk dank Lourens !!